VYTVOŘIT POPTÁVKU

Komunikační SW pro sběr dat SmQI a SmQU

Oblast použití

  • postupná, vzdálená komunikace až s 255 ks měřidel ELA z jednoho PC (PDA, noteboku apod.)
  • zobrazení aktuálního stavu displeje průtokoměrů a hladinoměrů ELA
  • uložení, archivace, tisk a export naměřených dat za účelem: statistika, fakturace apod.
  • servisní a revizní činnost

Základní funkce programu SmQI, SmQU

  • Souběžné zobrazení hodnot displeje z řídící jednotky na vzdálený PC
  • Přenos a uložení archivovaných dat z řídící jednotky MQI, MQU na disk PC
  • Zpracování uložených dat na PC a zobrazení v grafické nebo číselné podobě na monitoru s výstupem na tiskárnu
  • Export uložených dat do souboru (CSV) – možnost zpracování (např. excel) dle vlastních požadavků a standardů pro vizualizaci na PC

Základní údaje jednotlivých přenosových sítí

Typ komunikace RS 232 RS 485 Bluetooth
Zaručený maximální dosah 10 m 500 m 100 m přímá viditelnost, 10 m – 15 m v budově
Typ přenosu datová linka 3 vodič datová linka 2 vodič Bluetooth 2.0-IEEE 802.15.1., třída 1, radiové rozhraní ISM 2,4 GHz, profil SPP
Výstupní rozhraní v řídící jednotce ELA RxD=svorka7, (vstup) TxD=svorka8, (výstup) GND=svorka7, (zem) – nebo standard CANON9 A=svorka7 B=svorka8 všesměrová anténa 2 dBi, polarizace vertikální-lineární
Komunikace mezi PC(master) a ELA produkty(slave) dvoubodová(point-to-point) postupná, mnohabodová-32(point-to-multipoint) postupná, mnohabodová-255(point-to-multipoint)
Požadavky na systém PC WIN XP – WIN 10, port slučitelný s RS 232, USB verze 2.0

Grafické schéma dostupných komunikací pro přenos a sběr dat – ELA