Servis

Servisní práce jsou prováděny podle požadavku zákazníka dle druhu výrobku. Záruční opravy elektronických částí po doručení na provozovnu provádí servisní technik do pěti dnů, v místě montáže vždy až po dohodě, nebo dle podmínek stanovených v kupní smlouvě u daného výrobku. Opravy a cejchování snímacích čidel indukčních průtokoměrů po dohodě s technikem.

V případě poruchy přístroje kontaktujte naše servisní oddělení v sekci KONTAKTY.

Ověřování měřidel

  • Indukční průtokoměry

Pracovní měřidla stanovené i nestanovené jsou testovány na certifikovaných zkušebnách průtoků v Brně a Blansku dle velikosti DN a požadovaných průtoků.

  • Ultrazvukové průtokoměry

Pracovní měřidla stanovená jsou testována přímo na měrném místě, včetně hydraulické části jako nedělitelný celek. Provádí naši partneři s patřičnou atestací pro tuto činnost.

Pracovní měřidla nestanovená jsou testována přímo na měrném místě (elektronická část průtokoměru), hydraulická část měrného objektu je kontrolována jen orientačně bez vystavení protokolu. Provádí ELA spol. s r.o. včetně protokolu o revizi ultrazvukového měřidla.